Da vi er mange, der anvender HSKs faciliteter, er det nødvendigt med nogle retningslinier.

 • Der rides venstre mod venstre i hallerne og skridtes af hensyn til bundene indenfor hovslaget. Ved stævner skridtes der på hovslaget på venstre volte pga. den begrænsede plads i lille hal
 • Fjern gødning efter din hest alle steder (både på staldgangen, i vandspiltovet og i hallen)
 • Der må ikke forefindes glasflasker i stalden – kun plastflasker eller dåser, men husk at ryd op efter dig! Der står en flaske-/dåsespand bag barrieren i den lille hal (og ofte én udendørs)
 • Rygning er forbudt i stalden samt i hø-/halmladen. Der må ryges på udendørsarealerne, såfremt man husker at smide skodder i en skraldespand (og ikke på jorden eller i potteplanterne!)
 • Der skal være ro i stalden mellem 22 og 07
 • Alle heste på staldgangen skal stå bundet i begge sider på alle tidspunkter (der må aldrig stå løse heste på gangen)
 • Fej efter dig selv – det er også dit ansvar at feje efter din smed og sørge for at få sømstumperne med
 • Slå ikke ud efter andres heste, der står i deres bokse. Hvis hestene opfører sig aggressivt, kan man lukke lågen ind til hesten
 • Gå aldrig ind til en hest uden ejerens tilladelse
 • Giv aldrig en hest foder/godbidder uden ejerens tilladelse
 • Rid aldrig i stalden
 • Din hest skal holdes vaccineret jvf. DRFs reglement
 • Strigl så vidt muligt foran din egen boks
 • Tag aldrig selv stråfoder medmindre det er aftalt med personalet
 • Alle redskaber skal på plads efter brug
 • Heste, der trækkes i ridehallen, mens denne benyttes af andre ryttere, må ikke føres i grime og snor, men skal bære trense/hingstebid/kæde
 • Der må ikke sadles op/af i hallen, når den benyttes af andre ryttere
 • Af sikkerhedsmæssige årsager må heste ikke rides uden trense
 • Hunde er velkomne i snor – dog kun på udendørsarealerne. Husk, at saml efterladenskaber op efter den
 • Alle former for henkastning af affald er naturligvis forbudt
 • Husk, at fej spindelvæv ned i din (parts-)hests boks – og sørg for, at krybbe og vandkop er ren. Boksen skal vaskes én gang om året. Dette gælder også rideskolen
 • Ryd op efter dig selv. Ser du noget, der ligger og flyder, så hjælp os gerne med at holde stedet pænt og præsentabelt
 • Ønsker man at modtage undervisning af andre end stedets personale, kan dette lade sig gøre uden for personalets undervisningstid (07-10/19-22/weekends + helligdage)
 • Undervisere udefra skal være medlem af HSK

Reglerne må håndhæves af personalet. Såfremt de ikke overholdes, kan det medføre advarsel og eller bortvisning.