Da vi er mange, der anvender HSKs faciliteter, er det nødvendigt med nogle retningslinier.

 • Der rides venstre mod venstre i hallerne og skridtes af hensyn til bundene indenfor hovslaget. Ved stævner skridtes der på hovslaget på venstre volte
 • Fjern gødning efter din hest alle steder (både på staldgangen, i vandspiltovet og i hallen)
 • Der må ikke forefindes glasflasker i stalden – kun plastflasker eller dåser, men husk at ryd op efter dig! Der står en flaske-/dåsespand bag barrieren i den lille hal (og ofte én udendørs)
 • Rygning er forbudt i stalden samt i hø-/halmladen. Der må ryges på udendørsarealerne, såfremt man husker at smide skodder i en skraldespand (og ikke på jorden eller i potteplanterne!)
 • Der skal være ro i stalden mellem 22 og 07
 • Alle heste på staldgangen skal stå bundet i begge sider på alle tidspunkter (der må aldrig stå løse heste på gangen)
 • Fej efter dig selv – det er også dit ansvar at feje efter din smed og sørge for at få sømstumperne med
 • Slå ikke ud efter andres heste, der står i deres bokse. Hvis hestene opfører sig aggressivt, kan man lukke lågen indtil hesten
 • Gå aldrig ind til en hest uden ejerens tilladelse
 • Giv aldrig en hest foder/godbidder uden ejerens tilladelse
 • Rid aldrig i stalden
 • Din hest skal holdes vaccineret jvf. DRFs reglement
 • Strigl så vidt muligt foran din egen boks
 • Tag aldrig selv stråfoder medmindre det er aftalt med personalet
 • Alle redskaber skal på plads efter brug
 • Heste, der trækkes i ridehallen, mens denne benyttes af andre ryttere, må ikke føres i grime og snor, men skal bære trense/hingstebid/kæde
 • Der må ikke sadles op/af i hallen, når den benyttes af andre ryttere
 • Af sikkerhedsmæssige årsager må heste ikke rides uden trense
 • Hunde er velkomne i snor – dog kun på udendørsarealerne. Husk, at saml efterladenskaber op efter den
 • Alle former for henkastning af affald er naturligvis forbudt
 • Husk, at fej spindelvæv ned i din (parts-)hests boks – og sørg for, at krybbe og vandkop er ren. Boksen skal vaskes én gang om året. Dette gælder også rideskolen
 • Ryd op efter dig selv. Ser du noget, der ligger og flyder, så hjælp os gerne med at holde stedet pænt og præsentabelt
 • Ønsker man at modtage undervisning af andre end stedets personale, kan dette lade sig gøre uden for personalets undervisningstid (07-10/19-22/weekends + helligdage)
 • Undervisere udefra skal have facilitetskort på lige fod med andre brugere af hallerne (kan bestilles på klubmodul)

Reglerne må håndhæves af personalet. Såfremt de ikke overholdes, kan det medføre advarsel og eller bortvisning.