For at kunne færdes på en sikker måde, har vi opstillet følgende sikkerhedsregler, vi beder vores medlemmer gennemlæse. Husk, at de er udformet for at reducere risikoen for uheld med de store dyr for dig/dit barn:

 • Brug altid en sikkerhedsgodkendt ridehjelm. Du kan holde dig opdateret med de aktuelle regler hos Dansk Rideforbund
 • En godkendt sikkerhedsvest skal altid benyttes, hvis du springer og er u. 18 år. Brug den også gerne selvom du er senior 😉
 • Der skal bæres sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj i stalden – også selvom man ikke skal ride
 • Der må ikke råbes eller løbes i staldene. Hvis der er ryttere på udendørsbanerne, er det samme gældende dér
 • Overhold åbningstiderne! Det er vigtigt, at der er andre til at hjælpe, hvis uheldet er ude
 • Alle under 18 skal være i følgeskab med en voksen, når der rides udenfor personalets arbejdstider (som er ca. 07.30-18.30)
 • Alle under 16 skal være i følgeskab med en voksen, når springmaterialet benyttes
 • Sørg for at åbne (boks-)døre helt op, når du trækker en hest igennem. en smal åbning kan give anledning til panik hos hesten, hvilket kan forårsage, at du kan blive alvorligt klemt, eller at hesten trykker et ribben/slår sin hofte. Vær især opmærksom, hvis hesten bærer sadel gennem en åbning, så den ikke hænger fast
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget Ryttermærke 1 eller have færdigheder svarende dertil. Unge under 13 skal bære hjelm
 • Alle heste skal altid være bundet i begge sider, når de står på staldgangen. I den lille stald må to heste ikke passere hinanden på gangen – luk derfor den ene ind i boksen, så den anden kan komme forbi
 • Hestene må ikke stå bundet på gangen uden opsyn
 • Staldgangen skal være ryddet og må ikke bruges til opbevaring af kasser, spande osv.
 • For at ride uden undervisning skal medlemmet have taget Ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • På ridebanerne/hallerne rides der altid vestre mod venstre for at undgå, hestene kommer for tæt. Hold altid god afstand til forangående/imodkommende hest. Der skridtes indenfor hovslaget. Hvis der er mange i hallen, eller der er stævne, skridtes der på hovslaget på venstre volte
 • Det er ikke tilladt at ride med grime på vores matrikel. Hvis man vil ride uden bid, må man benytte en bidløs trense
 • Ophold dig aldrig på ridebanen til fods medmindre du har en konkret funktion (fx sætte spring op). Tilskuere hører til på tilskuerpladserne
 • Under ridningen må ingen benytte sporer, pisk eller tøjle voldsomt/uhæmmet
 • Hvis du forlader matriklen til hest, bør du altid give personalet besked om, hvor du er, og hvornår du forventer at være tilbage. Medbring altid en telefon og følg i øvrigt DRFs anbefalinger om ridning i naturen. Overhold færdselsloven og vis hensyn til dine medtrafikanter
 • Når du longerer eller trækker (tur med) din hest på ridebanerne/hallerne, skal den altid bære trense eller kapsun. Det er umuligt at holde en hest, hvis den bliver virkelig forskrækket, og en løs hest kan være utrolig farlig for de øvrige ryttere (og for trafikken, hvis den løber ud på vejen). Det er derfor heller ikke tilladt at sadle op/lægge trense på din hest på ridebanen/hallen (det skal være gjort i stalden/traileren)
 • Bær altid handsker når du trækker/longerer/læsser din hest. Det øger din chance for at holde hesten uden at komme til skade betragteligt
 • For at lukke heste ind og ud, skal medlemmet have Ryttermærke 1 eller færdigheder svarende hertil
 • Hav altid en snor i hesten, når du tager den ud og træk kun med én af gangen
 • Når du lukker hesten på fold, skal du altid huske at vende den rundt (hovedet mod indgangen) før du slipper for at undgå, den sparker op og rammer dig, når den bliver sluppet (bær altid gerne hjelm). Hvis flere medlemmer lukker ud samtidig, skal hestene først slippes, når alle er klar
 • Vær altid opmærksom på, at du ikke får snoet træktovet rundt om hånden. Løber hesten pludseligt, kan man nemt få revet hånden i stykker eller helt miste et par fingre
 • Bind aldrig hesten fast til dig selv (fx rundt om livet). Dette har tidligere forårsaget dødsulykker, fordi hesten blev skræmt og efterfølgende løb løbsk
 • Står man på staldgangen i forbindelse med ud- eller indluk, må man flytte hesten ind i boksen, mens personalet arbejder. Dette gælder også ved tildeling af (strå-)foder
 • Husk at ryd ordentligt op efter dig. Redskaber, der ikke er sat på plads, flyvende plasticposer eller sømrester kan give anledning til voldsomme ulykker
 • Respektér hvad andre fortæller om deres hest. Hvis de beder om mere afstand i ridningen, er der oftest en grund til det

 

VED ULYKKE

 1. STANDS ULYKKEN
 2. GIV LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP
 3. TILKALD HJÆLP
 4. BLIV VED DEN TILSKADEKOMNE INDTIL HJÆLPEN ER ANKOMMET. GIV ALMINDELIG OG ELLER PSYKISK FØRSTEHJÆLP

 

Generelt gælder det, at du altid skal tænke dig godt om, når du omgås heste. Udtænk det værst mulige scenarie og handl derefter.
Spørg hvis du er i tvivl om noget! De ansatte arbejder med heste på fuld tid og véd, hvad de taler om. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt – de kan altid hjælpe.
Heste er dejlige dyr, men de er både store og tunge, og de har som byttedyr meget veludviklede foder-/flok- og flugtinstinkter. Vær derfor altid rolig omkring dem og undgå at tage chancer –  fx for at spare tid. Det er også en god idé konsekvent at bære hjelm, hansker og sikkerhedsfodtøj, når du færdes i stalden.

Akut alarm: Ved alvorlig skade ring 112

Subakut: Ring 1813. De hjælper med at vurdere skadesomfang og kan fortælle, hvornår du kan komme til, så du ikke behøver at sidde inde på sygehuset og vente

Daglig leder: Ronja Pedersen, 61 77 71 66