Husk altid at lukke og slukke hvis du er den sidste. Der skal samles klatter i begge haller!

1-turs ridehuskort for ikke-medlemmer til dressurbanerne (100,-) eller springbanen (200,-) kan kun købes efter aftale med personalet. Lejen kan betales via mobilepay til klubben på 65751

Husk at tjek hér om der er arrangementer, der kan være i vejen for din ridning 🙂

Den store ridehal:

 • Voksenholdet rider af og til i den store hal mellem 17.30 og 18.15 om mandagen (den lille hal er da helt fri)
 • Er lukket på tirsdage mellem 19.00 og 20.00 under oldboys-aktiviteter
 • Der springes desuden om onsdagen i indendørssæsonen fra kl. ca. 11. Ridehallen er lukket pga. springundervisning fra ca. 16.00-19.00
 • Bemærk, at longering er forbudt (uden særlig tilladelse) og kun må praktiseres i lille hal
 • Der må sættes spring op (når der ikke er andre arrangementer) i vintersæsonen søndage efter kl. 10.00, som skal være fjernet senest kl. 15.00. Springene kan herefter reserveres (der må dog gerne rides almindeligt i hallen samtidig) 1/2 time ad gangen mellem 10.30 og 14.30 i springgruppen. Saml tiderne og undgå, at spring står ubrugte fremme for længe og vær gode til at skiftes til at sætte frem og tilbage. Det er muligt at springe med om onsdagen mellem elevernes undervisning indtil kl. 17. Fra 18.30 kan banen igen reserveres 1/2 time ad gangen, men dem, der rider efter 18.30 sørger for oprydning i fællesskab

 

Den lille ridehal:

 • Lukket mandag, tirsdag og torsdag mellem 16.45 og 18.15 samt fredage ca. 16.00-18.00 pga. rideskole
 • Der må kun sættes løsspringningsbane op af personalet. Hér vil pensionærer blive tilbudt at deltage
 • Løse heste i hallen er kun tilladt ved sygdom og lign.
 • Der må sættes spring/cavallettis op til træning mandag, torsdag og fredag efter rideskolen. Der må kun stå spring fremme i dét omfang, de rent faktisk bliver brugt (skal fjernes umiddelbart efter), og der skal tages hensyn til, hvis nogen har behov for fx. at longere


Aftener før stævner skal alle være færdige med at bruge stævnebanerne senest kl. 17, så de kan blive klargjort 🙂

Den almindelige åbningstid i stalde og haller er mellem 07.30 og 18.30.00. Det er tilladt at komme i stalden efter 18.30 indtil kl. 22.00, men det er i disse tidsrum den pågældende rytters ansvar at få lukket, slukket og låst. Ridning før og efter disse tidsrum kan hvis nødvendigt aftales med personalet.
Unge under 18 skal være i følgeskab/under opsyn af en voksen under ridningen udenfor “almindelig” åbningstid.
Børn under 16 må kun benytte springmateriale under opsyn af en voksen.

Hvis du vælger at have din egen underviser med på HSK, skal du huske følgende:

 • Underviseren skal være medlem af HSK
 • Undervisning er tilladt udenfor personalets normale arbejdstid (dvs 7.30-10 og 18-22 på hverdage samt i weekends/på helligdage)
 • Underviseren skal være over 18 år